KİTAP ÇALIŞMALARIM

1) Mehmed Şemseddin GÜNALTAY – İrfan Bayın, Kelâm Atomculuğu ve Kaynağı Sorunu, Ankara: Fecr Yay. 2008 (Şemseddin Günaltay’ın “Mütekellimîn ve Atom Nazariyesi” adlı Osmanlıca makalesinin notlarla sadeleştirilerek hazırlanmış versiyonu ile İrfan Bayın’a ait “Kelâm Atomculuğunun Kaynağı ve Antikçağ Atom Teorileri İle Benzerlikleri Sorunu” adlı telifinin bir arada neşri)   2) Mehmed Şemseddin Günaltay, Antik Felsefenin…

Paylaş