İbn Rüşd

Kimseden daha iyi olmadığınızı anlayacak kadar mütevazi, herkesten farklı olduğunuzu kavrayacak kadar da bilge olun. Kaynak: İbn Rüşd, Psikoloji Şerhi (Telhisu Kitabi’n-Nefs), Atilla Arkan (çev.), İstanbul: Litera Yay. 2007 Paylaş

Paylaş

İmam Ebu Mansur el-Maturidi

İnsanları fazla övme! Çünkü daha sonra onları tenkid etmek istersen, buna imkan bulamazsın Kaynak: Maturidi, Nasihatname, Sıddık Korkmaz – Davut Hacızade (çev. ve thk.), İstanbul: İz Yay. 2019, s. 56-57 Paylaş

Paylaş

İSLAM’DA VAKIF VE ÖNEMİ

Karabük İl Vaizlerinden Sn. Abdullah AKSOY Hocamız ile birlikte konuşmacı olarak konuk olduğumuz BRTV’de yayınlanan “İslam’ın Işığında – İftar Özel” Programı Yayını izlemek için yazının başlığına veya “Read More” butonuna tıklayınız Paylaş

Paylaş

İMAM MATURİDİ’Yİ ANLAMAYA GİRİŞ

MÂTURİDÎ HERMENEUTİĞİ Akıl ve akıl-vahiy ilişkisi konusunda diğer kelâmcılarla kıyaslanamayacak derecede tutarlı, dengeli ve en sağlam temellere dayanan görüşler belki de Mâturîdî’nin görüşleridir. Mâturîdî ne literalisttir (nakilci), ne de rasyonalisttir. Kısmen siyasal süreç ve organizasyonlara entegre olmanın doğurduğu bir anlayıştan kaynaklanan akılcı ya da nakilci bir tarafgirlik anlayışı, birine taraf olunca diğer tarafı dışlayıcı bir…

Paylaş

İNFİTAR SURESİ TİLAVETİ

BRTV “İslam’ın Işığında” Programı Açılış Tilaveti Yayını izlemek için yazının başlığına veya “Read More” butonuna tıklayınız. Paylaş

Paylaş

YENİ ÇIKAN KİTABIM (Hazırlayan)

Mehmed Şemseddin Günaltay,  Antik Felsefenin İslâm Dünyasına Girişi: Osmanlıcadan Çeviri: İrfan BAYIN  Ark Yayınları – 2020 (İstanbul)  (Şemseddin Günaltay’ın “Felsefe-i Kadîme İslâm Âlemine Ne Şekilde ve Hangi Tarik İle Girdi” adlı Osmanlıca makalesinin sadeleştirilerek hazırlanmış versiyonu. Eserin ilk baskısı Kaknüs Yay. Tarafından neşredilmiştir)     Arka Kapak Yazısı: Ülkemizdeki felsefe çevrelerinin genel olarak batı düşüncesinin…

Paylaş

KUR’AN’A GÖRE “EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ”

Bilindiği üzere Kur’an, kendi ilahi düşünce sistemini bazen karşıt kelimeler üzerinde inşa eder. İman-küfür, Hak-batıl, Tevhid-şirk gibi… Bunlardan biri de MÜSTEKBİR – MUSTAZAF karşıtlığıdır. Müstekbir; Kibirlenen, böbürlenen, başkalarını hor ve aşağı kendisini ise herkesten üstün ve değerli gören kimse demektir. Bunun en uç nokta örneği ise Firavun’dur. Zira Firavunun İstikbarı (kibirlenişi) diğerlerinden biraz farklıdır. Müşrik,…

Paylaş

GENÇLERE YAKLAŞIM (10 dk)

Karabük İl Müftülüğü’müz tarafından hazırlanan RAMAZAN İRŞAD PROGRAMI çerçevesinde yaptığımız 10 dk.lık sohbetler serisi (4) Yayını islemek için yazı başlığına veya “Read More” butonuna tıklayınız Paylaş

Paylaş

SAHABE, GENÇLİK ve JENERASYON FARKI

Hz. Osman (r)’ı ve Hz. Ali (r)’ı Ateistler değil, “Kendilerini Sahabeden daha iyi Müslüman olarak gören” Müslüman Gençler şehid ettiler. Peki olanlar gerçekte nedendi? Yayını izlemek için başlığa veya “Read More” butonuna tıklayınız Paylaş

Paylaş

“KUR’AN’IN GÖLGESİNDE” ŞEHİD DÜŞEN ADAM

1987 yılıydı ve henüz 15 yaşındaydım… Nitelik bakımından biri Taklîdî diğeri Tahkîkî iman olmak üzere iki tür iman olduğunu öğretmiş olsa da hocalarım, bunun kendi hayatıma tekabül eden bir tarafı henüz yoktu. Ta ki bir hocam; “Yoldaki İşaretler” (Mealim fi’t-Tarik) adlı eserden söz etmiş ve yazarının da bu eser dolayısıyla zindana atılıp uzun yıllar işkence…

Paylaş