KUR’AN POLEMİK MALZEMESİ DEĞİLDİR!

Bismillâhirrahmânirrahîm… Allah’a hamd, Rasûlullah’a salât ederek Saygıdeğer Okurlarımı Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketiyle selâmlıyorum. Cumanız mübarek olsun… Akademik formatla köşe yazısı yazmayacağım bugün. Kur’an olunca mesele, yazmaktan ziyade farklı bir üslûpla konuşacağım. İlk vahyin geldiği ilk Kadir Gecesi’nden kısa bir zaman sonraydı. Rasûlullah (sav); “-Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar!” (74/Müddessir, 1-2) âyetleri gereği çıkıp…

Paylaş

İSLÂM’DA MEVLİD KANDİLİ VAR MI?

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’a hamd, Rasûlullah’a salât ederek Siz Saygıdeğer Okurlarımı Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketiyle selâmlıyorum. Cumanız mübarek olsun… Bazı muhitlerden “Kur’an’da Kadir Gecesi dışında mübarek gece yoktur!” diye açıklamalar yapılıyor. Halkımız da kandil gecelerini yaşayarak bugünlere geldiği için bu söylemler zihin karışıklığına neden oluyor. “Kur’an’da Mevlid Kandili yoktur!” sözü usûle aykırıdır. Örneğin “Kur’an’da deprem var…

Paylaş

NAMAZ KILARKEN AMELİYAT OLMAK CAİZ Mİ?

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’a hamd, Rasûlullah’a salât ederek Siz Saygıdeğer Okurlarımı Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketiyle selâmlıyorum. Cumanız mübarek olsun… Büyük davalar peşinde koştuğumuz iddiasındayız. “Emperyalizmi yok etmek, yeryüzüne İslâm’ı hâkim kılmak vs.” Böyle bir davamız olduğu için elbette Allah’a şükürler olsun. Ancak Rasûlullah (sav); “-Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ameli namazıdır. Namazı düzgünse işi iyi…

Paylaş

ALLAH HAKKINDA YANILMAK!

Bütün Müslümanlar Allah’ın varlığına ve birliğine inanır. Zaten Müslüman olmanın en temel şartıdır Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak. Peki, varlığına inandığımız Allah’ı seviyor muyuz ya da ne kadar seviyoruz? Ma‘rifetullah’ı eksik olanda Muhabbetullah hâsıl olmaz. Yani Allah’ı hakkıyla tanıyamayan O’nu layıkıyla sevemez. Allah’ı layıkıyla sevemeyince de “Allah yokmuş gibi” yaşamak kaçınılmaz olur. Asıl meselemiz de…

Paylaş

“BENİ CAMİDEN İMAM SOĞUTTU” (!)

İnsanları meyhanelere meyhaneciler davet etmiyor, ama davet edilmedikleri halde gidiyorlar. Üstelik gidince çok da para harcıyorlar. İnsanları diskoya, bara, gazinoya, pavyona o mekânların sahipleri davet etmiyor, ama davet edilmedikleri halde gidiyorlar. Üstelik gidince çok da para harcıyorlar. İnsanları hipodromlara, kumara kumarhaneciler davet etmiyor, ama davet edilmedikleri halde gidiyorlar. Üstelik gidince çok da para harcıyorlar. İnsanları…

Paylaş

BELEŞ CENNET..!

“REBÎU’L-EVVEL AYININ GİRDİĞİNİ HABER VERENLER ANINDA CENNET BİLETİ KAZANIYOR..!” (mu acaba?) Hicri takvim Ay’ın dünyanın etrafında dönüşünü esas alan bir zaman ölçüsüdür. Asıl ismi de “kamerî takvim” yani “ay takvimi”dir. Kamerî takvimin bir yılı; 1) Muharrem, 2) Safer, 3) Rebîu’l-evvel, 4) Rebîu’l-âhir (Rebîu’s-sânî), 5) Cemâziye’l-evvel, 6) Cemâziye’l-âhir (Cemaziye’s-sani), 7) Receb, 8) Şa’bân, 9) Ramazan, 10)…

Paylaş

“DİN ALLAH İLE KUL ARASINDA BİR VİDAN İŞİ” Mİ?

“Din Allah’la kul arasında bir vicdan işidir!” sözü doğru mu? Soruyu şöyle de sorulabiliriz; Kur’an’da siyasetle ilgili âyet var mıdır?” Birinci soruya “Hayır, doğru değil!”, ikinci soruya da “Evet, var!” diye yanıtlamak yerine; çocuğuna Kur’an’da geçen bir isim koymak isteyenlerin de dikkati özellikle çekerek, isimleri Kur’an’da geçen şu üç kişiden söz edeceğim… FİRAVUN, KÂRÛN ve…

Paylaş

“KİTAP YÜKLÜ EŞEK”

“Benim oğlum okudu da adam oldu.” Çileli yaşayan Anadolu insanımızın ağzından çok sık duyduğumuz bir cümledir bu. Özellikle köy kahvesinde kalabalık bir ortamdaysa, peşinden yüzünde mazisinin acılarını ‘örtüyor gibi görünen’ mutlu bir ifadeyle ve cömertlik görüntüsü altında biraz da ‘havalı’ bir eda ile “Gâveciiii! Herkese benden çaaaayy!” diye bir ses gelir yöre şivesiyle… Camiden çıkıp…

Paylaş

ABESE VE TEVELLÂ

İslam’ın ilk yıllarıydı. Rasûlullah (sav) Mekke’de İslam’ı yaymak için tebliğ görevini büyük bir hassasiyetle yürütüyordu. Ahalinin ezilmiş (Mustazaf) kesimi, İslam’a girmeleri halinde kendilerini üstün gören Mekke kodamanları (Müstekbir) tarafından cezalandırılacaklarını düşünüyor ve Rasûlullah (sav)’in İslâm’a davetine icabette tereddüt gösteriyorlardı. Rasûlullah (sav) de “Eğer Mekke’nin kodamanlarından birkaçını İslam’a girme hususunda ikna eder/hidayetine vesile olursam halkın İslâm’a…

Paylaş

TEO-POLİTİK YAZILAR-1

Hz. Ebû Bekir (r) ve Hz. Ömer b. Hattâb (r) dönemleriyle kıyaslandığı zaman Hz. Osman b. Afvân (r)’ın son yılları ile Hz. Ali b. Ebî Tâlib (r) dönemleri sıkıntılı dönemlerdi. Sıffîn Savaşı ve Cemel Vak’ası gibi acısı halen yüreklerimizde yaşayan iki örnek bile meramımızı anlatmaya şimdilik yeter. İlk üç halife dönemini görmüş bir zat; kendince…

Paylaş