KBÜ Tefsir Metinleri-I “Usule Dair Bazı Meseleler”

Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim (KBÜZEM) Tefsir Metinleri-1 Dersi Giriş: “Tefsir Usulü Hakkında Genel Bilgiler” Kur’an İlimleri’ne Dair Bazı Kavramlar (Nasıh-Mensuh, Muhkem-Müteşabih, Aksamü’l-Kur’an, Müşkilatü’l-kur’an, Kısasu’l-Kur’an vs.) Videoyu izlemek için yazı başlığına veya “Read More” butonunu tıklayınız Paylaş

Paylaş

SOĞUKSU Tefsir Sohbetleri: “Bakara Suresi’ne Giriş”

22 Ekim 2020 Perşembe Soğuksu Merkez Camii’mizde yaptığımız Tefsir Sohbetimiz. “Bakara Suresi’ne Giriş” İşlenen Konular: Surelere verilen isimler, Huruf-i Mukatta’a, Vakıf işaretlerinden 3 nokta nedir?, Kur’an’ın İniş Sebebi, Takva nedir Müttaki insan kime denir? Videoyu izlemek için yazı başlığına veya “Read More” butonunu tıklayınız. Paylaş

Paylaş

“BENİ CAMİDEN İMAM SOĞUTTU” (!)

İnsanları meyhanelere meyhaneciler davet etmiyor, ama davet edilmedikleri halde gidiyorlar. Üstelik gidince çok da para harcıyorlar. İnsanları diskoya, bara, gazinoya, pavyona o mekânların sahipleri davet etmiyor, ama davet edilmedikleri halde gidiyorlar. Üstelik gidince çok da para harcıyorlar. İnsanları hipodromlara, kumara kumarhaneciler davet etmiyor, ama davet edilmedikleri halde gidiyorlar. Üstelik gidince çok da para harcıyorlar. İnsanları…

Paylaş

BELEŞ CENNET..!

“REBÎU’L-EVVEL AYININ GİRDİĞİNİ HABER VERENLER ANINDA CENNET BİLETİ KAZANIYOR..!” (mu acaba?) Hicri takvim Ay’ın dünyanın etrafında dönüşünü esas alan bir zaman ölçüsüdür. Asıl ismi de “kamerî takvim” yani “ay takvimi”dir. Kamerî takvimin bir yılı; 1) Muharrem, 2) Safer, 3) Rebîu’l-evvel, 4) Rebîu’l-âhir (Rebîu’s-sânî), 5) Cemâziye’l-evvel, 6) Cemâziye’l-âhir (Cemaziye’s-sani), 7) Receb, 8) Şa’bân, 9) Ramazan, 10)…

Paylaş

“DİN ALLAH İLE KUL ARASINDA BİR VİDAN İŞİ” Mİ?

“Din Allah’la kul arasında bir vicdan işidir!” sözü doğru mu? Soruyu şöyle de sorulabiliriz; Kur’an’da siyasetle ilgili âyet var mıdır?” Birinci soruya “Hayır, doğru değil!”, ikinci soruya da “Evet, var!” diye yanıtlamak yerine; çocuğuna Kur’an’da geçen bir isim koymak isteyenlerin de dikkati özellikle çekerek, isimleri Kur’an’da geçen şu üç kişiden söz edeceğim… FİRAVUN, KÂRÛN ve…

Paylaş

“KİTAP YÜKLÜ EŞEK”

“Benim oğlum okudu da adam oldu.” Çileli yaşayan Anadolu insanımızın ağzından çok sık duyduğumuz bir cümledir bu. Özellikle köy kahvesinde kalabalık bir ortamdaysa, peşinden yüzünde mazisinin acılarını ‘örtüyor gibi görünen’ mutlu bir ifadeyle ve cömertlik görüntüsü altında biraz da ‘havalı’ bir eda ile “Gâveciiii! Herkese benden çaaaayy!” diye bir ses gelir yöre şivesiyle… Camiden çıkıp…

Paylaş

ABESE VE TEVELLÂ

İslam’ın ilk yıllarıydı. Rasûlullah (sav) Mekke’de İslam’ı yaymak için tebliğ görevini büyük bir hassasiyetle yürütüyordu. Ahalinin ezilmiş (Mustazaf) kesimi, İslam’a girmeleri halinde kendilerini üstün gören Mekke kodamanları (Müstekbir) tarafından cezalandırılacaklarını düşünüyor ve Rasûlullah (sav)’in İslâm’a davetine icabette tereddüt gösteriyorlardı. Rasûlullah (sav) de “Eğer Mekke’nin kodamanlarından birkaçını İslam’a girme hususunda ikna eder/hidayetine vesile olursam halkın İslâm’a…

Paylaş

TEO-POLİTİK YAZILAR-1

Hz. Ebû Bekir (r) ve Hz. Ömer b. Hattâb (r) dönemleriyle kıyaslandığı zaman Hz. Osman b. Afvân (r)’ın son yılları ile Hz. Ali b. Ebî Tâlib (r) dönemleri sıkıntılı dönemlerdi. Sıffîn Savaşı ve Cemel Vak’ası gibi acısı halen yüreklerimizde yaşayan iki örnek bile meramımızı anlatmaya şimdilik yeter. İlk üç halife dönemini görmüş bir zat; kendince…

Paylaş