İnsanları fazla övme! Çünkü daha sonra onları tenkid etmek istersen, buna imkan bulamazsın

Kaynak: Maturidi, Nasihatname, Sıddık Korkmaz – Davut Hacızade (çev. ve thk.), İstanbul: İz Yay. 2019, s. 56-57

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir