KUR’AN VE SÜNNET’İN GÖLGESİNDE

İrfan Bayın, Kur’an ve Sünnet’in Gölgesinde, Batman: Yafes Yayınları, 2021 Kısa Tanıtım: Bir İslam anlatılıyor, yaşanması imkânsız! Bir İslam yaşanıyor, anla/t/mak imkânsız! Mesele bazı çevrelerin kategorize ettiği gibi “uydurulan din-indirilen din” meselesi değildir. Yaşanması imkânsız olan “anlatılan din” ile anlamanın mümkün olmadığı “yaşanan din” sorunu Müslümanların modernizme hazırlıksız yakalanmalarıyla başlamıştır. Müslümanlar geçmişte ve/veya gelenekte tarihin…

Paylaş

İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE – KELÂM İLİŞKİSİ

İrfan BAYIN, İslam Düşüncesinde Felsefe-Kelam İlişkisi, İstanbul: Litera Yay. 2020 Kitabın Tam Adı: İslam Düşüncesinde Felsefe-Kelam İlişkisi: İslam Felsefesini Kelama İndirgeyen Yaklaşımın eleştirisi Arka Kapak Yazısı: Bu çalışmada “Asıl/gerçek İslâm felsefesi kelâmdır.” ifadesiyle formüle edilen indirgemeci söylem eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. İslâm felsefesi, kelâm ve tasavvuf disiplinlerinin hiçbirinin diğerinden daha İslâmî olmadığı, her birinin aynı…

Paylaş

ANTİK FELSEFENİN İSLAM DÜNYASINA GİRİŞİ (Yeni Baskı)

Mehmed Şemseddin Günaltay, Antik Felsefenin İslâm Dünyasına Girişi: Giriş Yolları ve Şekilleri, İrfan BAYIN (haz.) İstanbul: Ark Yay. 2020 2001’de Kaknüs Yayınlarından aynı adla çıkan ve baskısı tükenen eserin ARK YAYINLARI tarafından neşredilen “gözden geçirilmiş” yeni baskısıdır. (Şemseddin Günaltay’ın “Felsefe-i Kadîme İslâm Âlemine Ne Şekilde ve Hangi Tarik İle Girdi” adlı Osmanlıca makalesinin sadeleştirilerek hazırlanmış versiyonu. Eserin ilk…

Paylaş

KELAM ATOMCULUĞU VE KAYNAĞI SORUNU

Mehmed Şemseddin GÜNALTAY – İrfan BAYIN, Kelâm Atomculuğu ve Kaynağı Sorunu, Ankara: Fecr Yay. 2008 (Şemseddin Günaltay’ın “Mütekellimîn ve Atom Nazariyesi” adlı Osmanlıca makalesinin notlarla sadeleştirilerek hazırlanmış versiyonu ile İrfan Bayın’a ait “Kelâm Atomculuğunun Kaynağı ve Antikçağ Atom Teorileri İle Benzerlikleri Sorunu” adlı telifinin bir arada neşri)   Arka Kapak Yazısı: İslâm düşüncesinde süreç içerisinde…

Paylaş

ANTİK FELSEFENİN İSLAM DÜNYASINA GİRİŞİ

Mehmed Şemseddin GÜNALTAY, Antik Felsefenin İslâm Dünyasına Girişi: Giriş Yolları ve Şekilleri, İrfan BAYIN (haz.), İstanbul: Kaknüs Yay. 2001 (Şemseddin Günaltay’ın “Felsefe-i Kadîme İslâm Âlemine Ne Şekilde ve Hangi Tarik İle Girdi” adlı Osmanlıca makalesinin sadeleştirilerek hazırlanmış versiyonu. Eserin ilk baskısı Kaknüs Yay. Tarafından neşredilmiştir) Arka Kapak Yazısı: Ülkemizdeki felsefe çevrelerinin genel olarak batı düşüncesinin etkisi altında…

Paylaş