RAMAZANDA SAVAŞ: KİMİNLE, NİÇİN VE NASIL?

Bedir Savaşı ve Mekke’nin Fetih Yıldönümlerinin Bugüne Mesajları  Bismillâhirrahmânirrahîm… Allah’a hamd, Rasûlullah’a salât ederek Saygıdeğer Okurlarımı Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketiyle selâmlıyorum. Şimdiden Cumanız mübarek olsun… Rasulullah (sav) ve Muhacirlerin Mekke’de çok ağır imtihanlara maruz kaldıktan sonra 622 yılında Medine’ye hicretlerinin üzerinden 2 yıl geçmişti. Ensar olağanüstü kardeşlik göstermişti, zira Muhacirler mal varlıklarını Mekke’de bırakmak…

Paylaş

SECDE EDİLMEYEN AMA SECDE DE ETTİRMEYEN PUT!

Bismillâhirrahmânirrahîm… Allah’a hamd, Rasûlullah’a salât ederek Saygıdeğer Okurlarımı Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketiyle selâmlıyorum. Cumanız mübarek olsun… Ebû Cehil’in Lât, Menat, Hubel, Uzza adlı putları öldü ama Şeytan yaşadıkça putperestlik yaşayacaktır. Rasûlullah (sav) ve Ashâb-ı Kiram onları enkaza çevirince Şeytan baktı ki el yapımı tanrılar çabuk kırılıyor, strateji değiştirerek görünmez putlar icat etti. Rasûlullah (sav)’in…

Paylaş

ŞEYH UÇMAZ MÜRİD UÇURUR

Ne vakit bir felaket yaşansa birileri “Neden bu şeyhler felaketleri önleyemiyorlar? Bunlar sahte şeyh!” gibi soru/n/larla ortaya çıkarlar. Bu çarpık bir zihniyettir. Şeyhlerin felaketleri önlemeye gücünün olduğuna inanmak, bir aşırılık (ifrat) türü olarak şirktir. “Afetleri önleyemeyen şeyhler sahtedir!” demek ise bir kontra-aşırılık (tefrit) türü olarak oportünizm, yani inkâr fırsatçılığıdır. Fırsatçılar iki kısımdır. 1) Sözde tasavvuf…

Paylaş

ZEKÂTIN KURUMSALLAŞMASI

Allah Kur’an’ın daha ilk sayfasında takva sahibi olmanın bir unsuru olarak “infak”tan söz etmiştir. 2’si sadaka, 30’u zekât olarak Kur’an’da 32 defa zekâttan bahsedilir. “-Onlar namaz kılar zekât verirler.” şeklinde 26’sı da namaz ile birlikte zikredilir. Zekâtın Ramazan’da ödenmesi farz değil, teamüldür. Kim ne zaman zekât ile mükellef olmuşsa ödeme zamanı ona göre belli olur.…

Paylaş

KUR’AN POLEMİK MALZEMESİ DEĞİLDİR!

Bismillâhirrahmânirrahîm… Allah’a hamd, Rasûlullah’a salât ederek Saygıdeğer Okurlarımı Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketiyle selâmlıyorum. Cumanız mübarek olsun… Akademik formatla köşe yazısı yazmayacağım bugün. Kur’an olunca mesele, yazmaktan ziyade farklı bir üslûpla konuşacağım. İlk vahyin geldiği ilk Kadir Gecesi’nden kısa bir zaman sonraydı. Rasûlullah (sav); “-Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar!” (74/Müddessir, 1-2) âyetleri gereği çıkıp…

Paylaş

İSLÂM’DA MEVLİD KANDİLİ VAR MI?

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’a hamd, Rasûlullah’a salât ederek Siz Saygıdeğer Okurlarımı Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketiyle selâmlıyorum. Cumanız mübarek olsun… Bazı muhitlerden “Kur’an’da Kadir Gecesi dışında mübarek gece yoktur!” diye açıklamalar yapılıyor. Halkımız da kandil gecelerini yaşayarak bugünlere geldiği için bu söylemler zihin karışıklığına neden oluyor. “Kur’an’da Mevlid Kandili yoktur!” sözü usûle aykırıdır. Örneğin “Kur’an’da deprem var…

Paylaş

NAMAZ KILARKEN AMELİYAT OLMAK CAİZ Mİ?

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’a hamd, Rasûlullah’a salât ederek Siz Saygıdeğer Okurlarımı Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketiyle selâmlıyorum. Cumanız mübarek olsun… Büyük davalar peşinde koştuğumuz iddiasındayız. “Emperyalizmi yok etmek, yeryüzüne İslâm’ı hâkim kılmak vs.” Böyle bir davamız olduğu için elbette Allah’a şükürler olsun. Ancak Rasûlullah (sav); “-Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ameli namazıdır. Namazı düzgünse işi iyi…

Paylaş

AĞAÇ EĞRİYSE GÖLGESİ DOĞRU OLMAZ!

Ne acı gerçektir ki; gençliğimiz nefsânî arzularına esir düşmüş, kötü alışkanlıklara müptela olmuş, dijital mahzenlerde sıkışıp kalmış, milli ve manevi değerlerimize de yabancılaşmıştır. Fakat bu durumun nedeni gençlik değil biziz. Kendimizi eleştirmek yerine hep gençliğimizden şikâyetçiyiz. Oysa eken de biziz biçen de! Ama biz ne ektiğimize bakmadan hep ne biçtiğimize bakarız! Onları bize emanet eden…

Paylaş

KÂBE MÜSLÜMANLARIN ŞERRİNDEN Mİ KORUNUYOR?

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’a hamd, Rasûlullah’a salât ederek değerli okurlarımı Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketiyle selâmlıyorum. Cumanız mübarek olsun… Saygınlığı olan Kâbe’den dolayı Mekke bir ticaret merkeziydi. Bizans valisi Ebrehe ise Yemen’i ticaret merkezi yapmak istemişti. Bu amaçla Kulleys adında bir kilise yaptırdıktan sonra Kâbe’yi yıkmak için harekete geçmişti. Allah da ebabilleri gönderip attıkları taşlarla onları helak…

Paylaş

DİYANET’SİZ TÜRKİYE PARÇALANMAK DEMEKTİR

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’a hamd, Rasûlullah’a salât ederek Saygıdeğer Okurlarımı Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketiyle selâmlıyorum. Cumanız mübarek olsun… Diyanet İşleri Başkanlığı 03 Mart 1924’te TBMM’nin aldığı kararla devletimizin resmi bir kurumu olarak kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’de ve 1960’lardan sonra yurt dışındaki Müslüman toplumlara din hizmeti vermeye çalışmış, bazı ‘dinî grupların’ iddialarının aksine toplumu din konusunda…

Paylaş