Mehmed Şemseddin GÜNALTAY, Antik Felsefenin İslâm Dünyasına Girişi: Giriş Yolları ve Şekilleri, İrfan BAYIN (haz.), İstanbul: Kaknüs Yay. 2001

(Şemseddin Günaltay’ın “Felsefe-i Kadîme İslâm Âlemine Ne Şekilde ve Hangi Tarik İle Girdi” adlı Osmanlıca makalesinin sadeleştirilerek hazırlanmış versiyonu. Eserin ilk baskısı Kaknüs Yay. Tarafından neşredilmiştir)

Arka Kapak Yazısı: Ülkemizdeki felsefe çevrelerinin genel olarak batı düşüncesinin etkisi altında olmasına ve bu çevrelerin İslâm felsefesine karşı ilgisizliğine rağmen, günümüzde İslâm felsefesine karşı bigâne kalınamayacağı anlaşılmış ve İslâm felsefesi tarihi önem kazanmıştır. Sevindirici bir gelişme olarak İslâm felsefesine artan ilgi; felsefenin İslâm dünyasına giriş sürecini, İslam düşüncesi geleneği içindeki felsefî akımların arka planı ve hazırlayıcı nedenlerini de bilme gereğini ortaya koymuştur. Bu noktada yapılacak işlerin başında elimizdeki birikimin yeniden değerlendirilmesi gelmektedir. Osmanlı döneminin sonlarında ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan felsefî araştırmalar bu açıdan son derece önemlidir. O dönemde kapsamlı felsefî araştırmaları olan önemli ilim adamlarından biri de Mehmed Şemseddin Günaltay’dır.

Biz de Günaltay’ın; antik felsefenin İslâm dünyasına girişi, Müslüman düşünürler üzerindeki etkisi ve İslâm felsefesinin kaynaklarının neler olduğu gibi önemli konuları içeren bu makalesini, düşünce dünyamıza katkı sağlayabileceği fikriyle, sadeleştirerek hazırlamaya çalıştık. Felsefenin İslâm dünyasına ne şekilde ve hangi yollarla girdiğini, İslâm felsefesi olarak adlandırılan akımların kaynağını, arka planını ve bu akımların hem kelâmla hem de birbiriyle mukayesesini içeren, hacmi küçük fakat içeriği önem arz eden bu çalışma, İslâm felsefesine ilgi duyanlar için bir tür “İslâm Felsefesine Giriş” niteliği taşımaktadır.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.