İrfan Bayın, Kur’an ve Sünnet’in Gölgesinde, Batman: Yafes Yayınları, 2021

Kısa Tanıtım: Bir İslam anlatılıyor, yaşanması imkânsız! Bir İslam yaşanıyor, anla/t/mak imkânsız! Mesele bazı çevrelerin kategorize ettiği gibi “uydurulan din-indirilen din” meselesi değildir. Yaşanması imkânsız olan “anlatılan din” ile anlamanın mümkün olmadığı “yaşanan din” sorunu Müslümanların modernizme hazırlıksız yakalanmalarıyla başlamıştır. Müslümanlar geçmişte ve/veya gelenekte tarihin öznesiydiler. Müslümanların içinde yaşadığımız bu çağın öznesi olmamalarının sebebi ise sahih gelenek değil, modernleşmeleri ve buna bağlı olarak uhrevî hedeflerden her gün daha da uzaklaşıp sürekli dünyevîleşmeleridir.

Eğer yeniden tarihin öznesi olma onuruna sahip olmak istiyorsak; “yeniden iman ederek” (4/Nisa-136) ve düşünme melekelerimizi aktive ederek yaratılışın sırrına erip hayatın künhüne vakıf olmak zorundayız.

Vahyin muhatabı düşünebilenlerdir, dolayısıyla her düşünen vahye muhataptır. Yiğit düştüğü yerden kalkar misali gafletten artık acilen uyanmalı ve Düşünüyorum, öyleyse vahye muhatabım! diyerek aslımıza dönmeliyiz. Kur’an ve Sünnet’in gölgesinde yolumuza kaldığımız yerden devam ederek kendimizin, aziz milletimizin, ümmet-i Muhammed’in ve tüm insanlığın küresel bunalımdan kurtulup hem dünyada hem de ahirette huzura kavuşmasına vesile olmalıyız.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.